Yoga – De Weg van het Leven

Yoga Ede

 

 

 

 

 

Yoga is een legitiem oud systeem van zelfverbetering, gebaseerd op de kwetsbaarheden van zowel de fysieke als de spirituele werkelijkheid. Het is op zichzelf een methode van ontwaken, die ons in staat stelt ons open te stellen voor wat zich onder de oppervlakte van onze bewuste werkelijkheid bevindt. Yoga vereist niet dat je een bepaald technologisch niveau of een bepaald type lichaamsbouw moet bereiken. Yoga kan door iedereen op elk niveau worden beoefend. Men hoeft niet eens zo fit of jong te zijn als de persoon die het programma volgt. Je bent nooit te oud! Yoga werd voor het eerst beoefend in India vanaf de tijd van het oude India ongeveer 4000 jaar geleden.

Binnen het complexe systeem van de Yoga-psychologie is Yoga in wezen de beoefening van zelfonderzoek en persoonlijke zelftransformatie. Als zodanig is Yoga een benadering die gebruik maakt van verschillende mentale en fysieke oefeningen, en ontspanningstechnieken om onze innerlijke bronnen van kracht en zelfbewustzijn aan te boren. In deze beoefening ontdekken we vermogens die we misschien over het hoofd hebben gezien, gebieden waarin we willen groeien, en vermogens die sluimeren. Yoga stelt mensen in staat om inzicht te krijgen in en zich te verdedigen tegen innerlijke vergelijkingsfuncties die ons in negatieve staten van geest en lichaam brengen.

Hoewel Yoga zijn wortels heeft in het oude India, heeft het geen gelijksoortig concept met religie zoals het christendom, de islam, het boeddhisme of enig ander georganiseerd geloof. Yoga omvat alle religies en spirituele paden. Yoga tracht te doen ontwaken wat reeds aanwezig is in de kern van alle religieuze mystieke leringen. Yoga werd ten minste drie keer per dag beoefend in alle houdingen en omgevingen die beschikbaar waren voor de volgelingen van een bepaalde religie en dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Yoga is geen ontsnapping aan de werkelijkheid, maar het is een benadering die ons begrip van de werkelijkheid kan verbeteren. Yoga is een diepgaande praktische benadering die kan worden aangenomen door iedereen die ervoor kiest om te ontwaken voor de mogelijkheden van de ware aard van de werkelijkheid, en om verantwoordelijkheid te nemen voor die realisatie.

Op fysiek niveau werkt Yoga door het lichaam fysiek te strekken om op peil te komen. Het werkt om de spieren uit te breiden en het aantal winkel des te meer. Het is een van de manieren waarop we ons lichaam helpen en onszelf versterken. Het is niet alleen een vorm om dit te doen, maar bovendien een vorm van lichaamsbeweging die ook een manier is om persoonlijke kracht op te eisen en vrij te geven. Net zoals we dagelijks pick-ups en boomboxen in ons huis gebruiken, moet yoga ook een lichamelijke oefening zijn. .

Yoga heeft ook een belangrijke psychologie. Yoga wordt in ons dagelijks leven gebruikt als methode voor zelfverbetering en om allerlei problemen aan te pakken, niet alleen lichamelijke. Yoga is een methode waarbij we lichamelijke rek en oefeningen gebruiken om een persoonlijke en uiterlijke gerichte therapie tot stand te brengen. Yoga is de erkenning van het feit dat wij allen inderdaad fysieke wezens zijn en dat als wij ook aan ons innerlijke emotionele en spirituele lichaam werken, wij effectiever met onze levenssituaties kunnen omgaan. Yoga is de Yogische manier om de beperkingen van ons fysieke zelf te overwinnen en te leren om al onze individuele moeilijkheden te overwinnen. Yoga is een benadering van het leven die ons leert meer te zijn dan we lijken te zijn, en te leven in evenwicht en harmonie met de mensen om ons heen en de wereld om ons heen. In de mate dat je jezelf eenvoudigweg toepast, is dit een goede manier om je te helpen de grootst mogelijke vooruitgang te boeken in wat je ook aan het doen bent.

Yoga is een benadering voor lichamelijk en geestelijk ontwaken die langzaam is, maar tegelijkertijd is het een betrekkelijk snel proces. Yoga is een manier om je persoonlijke centrum binnenin te ontdekken en dit te gebruiken als een basis om levende en mentale bewegingen op gang te brengen die in overeenstemming zijn met je eigen waarden en gedachten.

Yoga helpt mensen te kijken naar hun omgeving en de manier waarop het fysieke zelf zich verhoudt tot het innerlijke zelf, en laat zien hoe je je zelf zo sterk en gezond kunt maken dat het sterk genoeg is om de uiterlijke druk van de wereld aan te kunnen.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.